Onze visie op verbetermanagement

Verbetermanagement

Succesvol verbetermanagement staat of valt met hoe je de veranderingen op alle niveaus regelt en hoe je de mensen binnen een organisatie meeneemt. Elk veranderproces vraagt en geeft immers energie en motivatie van alle betrokkenen. Wij weten hoe je een grote organisatie verandert en wat hierbij komt kijken, houden rekening met elk aspect en zorgen voor het gewenste eindresultaat.

In een korte tijd voeren wij op een respectvolle en vriendelijke manier de nodige verbeteringen door. Hiervoor verbinden wij afdelingen, functies, processen en taken en laten wij mensen werken aan een gemeenschappelijke doelstelling. Via leren en ontwikkelen besteden we aandacht aan het ‘zelf doen’. Door iedereen binnen de organisatie bij het veranderproces te betrekken, creëren we een gevoel van partnerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Samen processen verbeteren met aandacht voor de mens

Verbeteren doen wij als EE-Team altijd samen. Dit betekent dat wij als team je organisatie komen versterken om de verbeteringen door te voeren. Een van onze sterkste punten is dat wij in staat zijn om alle betrokkenen te laten zien dat verandering binnen een korte tijd geen bedreiging is. Kenmerkend is ook onze mensgerichte werkwijze: onze verbetermethode is zowel procesgericht als cultuurgericht en vraagt om betrokkenheid van alle medewerkers binnen de organisatie.

Verbeteren in kleine, gezamenlijke stappen

EE-Team streeft naar doorlopende verbetering. Dit doen wij in kleine stappen die we telkens gezamenlijk met de betrokkenen nemen. Hierbij gebruiken we onder andere verbetermethode Lean, dat kosten besparen, het ontwikkelen van een verbetercultuur en het realiseren van meer klantwaarde door te standaardiseren als belangrijke doelen heeft.

Samen met de organisatie doorlopen we de stappen Definiëren, Meten, Analyseren, Verbeteren, Implementeren, Bestendigen en Evalueren. Hierna begint het proces opnieuw. Omdat het om een traject op maat gaat, verschillen de definitieve werkwijze en de benodigde tijd per proces.

Ook resultaatgericht verbeteren met de mensgerichte, verbindende methode van EE-Team?

Bel of mail ons direct!